Wirtualna Polonia BIS im. Włodka Kulińskiego " – Wyśmiewani za niemodny patriotyzm, wierni Bogu i Ojczyźnie podnieśliśmy głowy."

0

Nowy apel do papieża. Tym razem ze strony „The New York Times’a”.

W tekście swym Douthat zacytował obszernie najnowsze zalecenia przekazane duchowieństwu diecezji San Diego przez bpa Roberta McElroy’a, zalecenia w tak jawny sposób kwestionujące nierozerwalność małżeństwa i sugerujące dopuszczalność zawierania przez rozwodników kolejnych związków, iż zmusza to de facto najwyższą władzę w Kościele, w tym wypadku papieża, do jednoznacznego ich potępienia.

0

Nadzwyczajne kasty III Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik prasowy poznańskiego sądu rejonowego, który przedwczoraj wypuścił podejrzanego o korupcję Józefa Piniora, stwierdził, że „nawet gdyby w przyszłości doszło do skazania podejrzanych, to w realiach tej sprawy, biorąc pod uwagę, jakich osób to dotyczy, nie byłaby to kara surowa” (sic!). Przecież to jawne potwierdzenie niepisanej zasady, że w III RP są równi i równiejsi, że „nadzwyczajna kasta” beneficjentów ułożonego przy okrągłym stole państwa ma więcej praw niż zwykli jego obywatele!

0

POKÓJ I POJEDNANIE OWOCEM NAWRÓCENIA

Nasz byt narodowy i państwowy zależy od tego, kto sprawuje nad nami władzę, czy rządzą nami ludzie posłuszni Bogu, czy ludzie po faryzejsku obłudni, nazwani przez Jana Chrzciciela „plemieniem żmijowym”, czyli duchowo potomstwem pradawnego węża. Znakiem zerwania z władzą węża, czyli szatana jest posłuszeństwo Bogu i Jego prawu, jest bezwarunkowy szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia po naturalną śmierć, czyli uznanie i przyjęcie ustawy zgodnej z przykazaniem „nie zabijaj”. A tego w Polsce zabrakło wskutek chwiejnej postawy wielu katolików, odkładających nawrócenie na później, ad Calendas Graecas.

0

Bigos po polsku

Potrawa ta naturalnym biegiem rzeczy stała się naszym daniem narodowym i nie wiem, czy jakakolwiek inna nacja jest w stanie coś podobnego wyprodukować. Niemiecki sauerkraut to po prostu tylko kiszona kapucha podgotowana nieco z kminkiem, którą przykrywa się na talerzu golonkę pieczoną po bawarsku.

0

Każdy szanujący się historyk jest z natury rewizjonistą.

Co takiego napisał dr Dariusz Ratajczak, że spotkał się nie tylko z niezrozumieniem otoczenia, ale wręcz z szalonym atakiem „elit” politycznych z kręgu „Gazety Wyborczej” i innych opiniotwórczych środowisk? Że został wyrzucony z pracy, był sądzony i otrzymał wilczy bilet na całe swe życie? Że zmarł w wieku 47 lat w dziwnych i tajemniczych okolicznościach? – Odpowiedzią, przynajmniej częściową, są słowa dr. Ratajczaka:
„Pisanie o stosunkach polsko-żydowskich jest czynnością ryzykowną. Szczególnie dla Polaka, który uważa, że stosunki te powinny być przedstawiane w oparciu o prawdę. Łatwo wtedy – paradoksalnie – narazić się na zarzuty o skrajny nacjonalizm, ksenofobię i „dyżurny” antysemityzm.

1

PRZYJĄĆ MIŁOSIERDZIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Warunkiem poddania się władzy Chrystusa Króla w ojczyźnie jest zgodność prawa stanowionego z prawem Bożym i zawartym w nim prawem naturalnym, obowiązującym wszystkich. (…) Przyjęcie z wiarą Chrystusa za Króla zobowiązuje do wierności prawu i prawdzie, ludzkiej naturze stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, do zgodności aktu zewnętrznego z wewnętrzną przemianą.

0

Naszym pozdrowieniem będzie „Laudetur Iesus Christus”.

A obecnie nie wiadomo, czy żydzi, którzy przejęli jego organizację, znowu puszczą te masy przez most, z centrum na zadupie i po ciemku – bo żydom tak pasuje symbolika deprecjacji marszu, na zagony i po ciemku, puścić mostem to może dodatkowo będzie lepsza okazja do wypadków śmiertelnych.

0

LITURGIA KOŚCIOŁA ŹRÓDŁEM ŻYCIA I NADZIEI.

Jest w tym obrazie zapowiedź oczyszczania Kościoła ze sprzedaży tego, czego wyrzekać się ani sprzedawać nie wolno. Nie wszystko jest na sprzedaż. Judasz sprzedał Chrystusa burzycielom świątyni Bożego ciała. Wewnątrz Kościoła jest obecny „wskaźnik judaszowy”. Ale Chrystus w trzech dniach świątynię tę wzniósł na nowo (w. 19). Podobnie Bóg pomimo sił burzenia i wyprzedaży wciąż wznosi na nowo budowlę Kościoła, bo od władzy księcia tego świata nieskończenie potężniejsza jest władza Chrystusa Króla, oby Króla Polski.

0

Krzyżowanie Kościoła Rzymsko-Katolickiego.

Tym bardziej musimy trwać przy krzyżowanym Kościele, jak tamta wierna resztka na Golgocie: dwie Marie i św. Jan. Nie wolno nam go zostawić samemu, z całym tym wrzeszczącym tłumem i oślepłymi od pychy kapłanami wokół i zaszyć się w Wieczerniku, za zaryglowanymi drzwiami. Bardzo brzmi dla mnie krzepiąco, mocno, prawdziwie to, co mówi o naszych strasznych czasach ks.Murziński.

0

Dane statystyczne Wirtualnej Polonii BIS (2016-10-31)

Poniżej zamieszczam kolejne poglądowe dane statystyczne strony Wirtualnej Polonii BIS im. Włodka Kulińskiego, w odniesieniu do ilości wyświetleń, według położenia geograficznego. Dane obejmują okres od dnia założenia strony 22 czerwca 2016 r. do dnia 31 października 2016 roku.

0

ABY DIABEL BYŁ POKONANY

Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy.