Jacek Międlar TV

 

Ks. Jacek Międlar: Kazanie w Katedrze Białostockiej z okazji 82 rocznicy powstania ONR

Opublikowany 20.04.2016 ONR

Liberalizm katolicki – Jacek Międlar TV (1)

Opublikowany 04.08.2016

Bóg Jest Dobry i … sprawiedliwy: Niedziela z Ewangelią – Jacek Międlar TV (2)

Opublikowany 06.08.2016

Ewangelia: Łk 12, 32-48

Polityka ustępliwości – Jacek Międlar TV (3)

Opublikowany 09.08.2016

 Beatyfikacji abp Szeptyckiego dwukrotnie sprzeciwiał się Prymas Tysiąclecia (1958 i 1962).

Niedziela z „antysemitą” – Jacek Międlar TV (4)

Opublikowany 13.08.2016

Patron dnia: Święty Maksymilian Maria Kolbe

Ewangelia: Łk 12,49-53