Kategoria: W PRAWDZIE

„Gdy forma zgadza się z treścią, trwamy w prawdzie, rozumianej przynajmniej jako jedność tego, co wewnętrzne, z tym co zewnętrzne.”

0

Mam już dość papieży detronizujących Chrystusa Króla.

Od liberalizmu do personalizmu, detronizacja Chrystusa Króla – Ks. John Jenkins FSSPX /nadesłał szanowny  Pan Maciej, bez linku do źródła/ polecam szczególnie do zapoznania (nawet pomimo tego, że zamieszczony wykład wymaga  nieco dłuższego czasu skupienia)  – tak aby nie wypaść z wprawy. WPolonia BIS (AT)  Aktualizacja: 2016-12-16 10:30 pm Szanowni Państwo, drodzy Wierni, W roku obecnym obchodzimy ważną rocznicę, pięćdziesięciolecie zakończenia II Soboru Watykańskiego.

0

POKÓJ I POJEDNANIE OWOCEM NAWRÓCENIA

Nasz byt narodowy i państwowy zależy od tego, kto sprawuje nad nami władzę, czy rządzą nami ludzie posłuszni Bogu, czy ludzie po faryzejsku obłudni, nazwani przez Jana Chrzciciela „plemieniem żmijowym”, czyli duchowo potomstwem pradawnego węża. Znakiem zerwania z władzą węża, czyli szatana jest posłuszeństwo Bogu i Jego prawu, jest bezwarunkowy szacunek dla ludzkiego życia od poczęcia po naturalną śmierć, czyli uznanie i przyjęcie ustawy zgodnej z przykazaniem „nie zabijaj”. A tego w Polsce zabrakło wskutek chwiejnej postawy wielu katolików, odkładających nawrócenie na później, ad Calendas Graecas.

1

PRZYJĄĆ MIŁOSIERDZIE CHRYSTUSA KRÓLA POLSKI

Warunkiem poddania się władzy Chrystusa Króla w ojczyźnie jest zgodność prawa stanowionego z prawem Bożym i zawartym w nim prawem naturalnym, obowiązującym wszystkich. (…) Przyjęcie z wiarą Chrystusa za Króla zobowiązuje do wierności prawu i prawdzie, ludzkiej naturze stworzonej na obraz i podobieństwo Boga, do zgodności aktu zewnętrznego z wewnętrzną przemianą.

0

LITURGIA KOŚCIOŁA ŹRÓDŁEM ŻYCIA I NADZIEI.

Jest w tym obrazie zapowiedź oczyszczania Kościoła ze sprzedaży tego, czego wyrzekać się ani sprzedawać nie wolno. Nie wszystko jest na sprzedaż. Judasz sprzedał Chrystusa burzycielom świątyni Bożego ciała. Wewnątrz Kościoła jest obecny „wskaźnik judaszowy”. Ale Chrystus w trzech dniach świątynię tę wzniósł na nowo (w. 19). Podobnie Bóg pomimo sił burzenia i wyprzedaży wciąż wznosi na nowo budowlę Kościoła, bo od władzy księcia tego świata nieskończenie potężniejsza jest władza Chrystusa Króla, oby Króla Polski.

0

ABY DIABEL BYŁ POKONANY

Głównym złem, z powodu którego świat współczesny popadł w duchowe i moralne bankructwo oraz ruinę, jest niegodziwe i zaiste zbrodnicze usiłowanie, by pozbawić Chrystusa Jego królewskiej władzy.

2

Odpowiedź na Pelagiusowe dziwactwa – … po Pielgrzymce Biskupa Williamsona.

Natomiast katolicy zobowiązani są do poznania doktryny katolickiej, przestrzegać moralność i korzystać z sakramentów. Mogą zakwestionować błędne nauczanie hierarchów, nawet papieża, posługując się poprzednim i ważnym nauczaniem Kościoła oraz poprzednich papieży. I mają wybrać tylko prawdziwe nauczanie, które jest trwałe, niezmienne i obowiązujące. Jest to ich katolickie prawo i obowiązek. Nie zwalnia z niego logika sedewakantyzmu, ani błędy papieża, zarówno moralne jak i doktrynalne.

1

Na pochwałę zasługuje Winnicki, który z mównicy sejmowej mówił bez ogródek o morderstwie.

Owe gromkie zastrzezenia feminazistek ,ze to ich brzuch i maja prawo z nim robic ,co im sie podoba! Owszem maja prawo nawet dac sobie obciac glupi leb ,ale w tym ich brzuchu powstalo nowe zycie ,ktorego one nie sa wlascicielem ani panem ,wiec maja suczy obowiazek doprowadzic do jego wyjscia na swiat!Potem nikt niczego od nich nie zada i nie ….oczekuje!

1

„Bronił mnie tylko Niemiec i pies” – mówił z rozgoryczeniem o swoim aresztowaniu w 1953 roku prymas Wyszyński.

Czy prymasa Wojciecha Polaka nie niepokoi to, że słowa z jego ust najłapczywiej spijały niemieckie media, „Gazeta Wyborcza”, TVN i TVN24? Czy swoim nauczaniem zabiega głównie o takich pochlebców? Czy pochwały płynące ze strony wrogów Kościoła nie niepokoją Prymasa Polski?

0

DOBRO CZERPAĆ ZE ŹRÓDŁA, IŚĆ POD PRĄD

Trwa pozorowane śledztwo w sprawie mordu na księdzu Jerzym, którego męczeństwo stało się wskutek zakłamania mordem założycielskim III RP, o czym piszą dziennikarze śledczy Wojciech Sumliński i Aleksander Ścios. Prokurator Andrzej Witkowski bliski był odkrycia okoliczności śmierci księdza Jerzego i ujawnienia sprawców zła, ale dwukrotnie odbierano mu śledztwo w rzekomo wolnej Polsce. Gotów jest ponownie do śledztwa wrócić, ale ze strony obecnych władz kościelnych i państwowych brak na razie woli wyjaśnienia motywów, okoliczności, celów i sposobu działania sprawców zbrodni, póki oni żyją i dopóki trwa proces kanonizacyjny ks. Jerzego.

0

Ukraińskie kłamstwa o rzezi wołyńskiej, a rosyjski pomnik „Czarnego barona” na Krymie.

Fakty takie, jak powyższy oczywiście ani na chwilę nie przerwą polskim banderofilom ich monologu o „sowieckim komunistycznym imperializmie złego Putina z KGB”. I o tym, że lepiej pozwolić „naszym sojusznikom w walce z Rosją” budować pomniki bohaterskiego pogromcy polskich dzieci z Wołynia, Romana Szuchewycza. Które pewnie stanęłyby i na Krymie, gdyby powrócił on pod władzę Kijowa.

0

Mord nad Wisłą pod Śladowem (19 IX1939 r.) — hitlerowska zemsta za Grunwald.

Wtedy wydał rozkaz, żeby nas przepędzono na drugą stronę wału i ustawili nas przy samym brzegu Wisły, wraz z nami wszystkich żołnierzy ciężko rannych. Nie mogących iść o własnej sile, koledzy na ręku ponieśli na miejsce stracenia. Niektórzy żołnierze, ukryci w zaroślach, poczęli wychodzić i Niemcy nie brali ich do niewoli, tylko zabijali na miejscu (zaznaczam, że żołnierze wychodzili z rękami podniesionymi do góry). Na widok takich scen zaczęli wszyscy aresztowani wołać o litość, Niemcy zaś zaczęli się śmiać i wołać: „polskie psy”.

2

Abp Marcel Lefebvre FSSPX: Trzeba ujawniać przewrotność masonerii!

Papieżowi Leonowi XIII zawdzięczamy encyklikę Humanum genus, najważniejszą, najbardziej kompletną w opisie wolnomularstwa oraz przewrotności jego planów. Jak bardzo trafnie mówi papież Leon XIII, celem wolnomularzy jest zniszczenie wszystkich chrześcijańskich instytucji, położenie kresu temu, co zostało stworzone i ustanowione przez Kościół w przeciągu dziesięciu czy dwunastu wieków, doszczętne tego unicestwienie.

0

Teorie modernistów wiodą licznymi drogami do ateizmu i zniweczenia wszelkiej religii.

Według kalendarza liturgicznego dla nadzwyczajnej formy rytu rzymskiego 3 września A.D. 2016 – Św. Piusa X, Papieża i Wyznawcy, kolor szat: biały Zagrożenia modernizmu Wiele tez zawartych w pontyfikacie św. Piusa X miało profetyczny charakter. Za największe zagrożenie dla Kościoła uważał modernizm – podkreślili paneliści międzynarodowej konferencji „Ignis Ardens. W stulecie śmierci św. Piusa X”. Konferencja, którą zorganizowało Koło Naukowe Myśli Politycznej i Prawnej UKSW, rozpoczęła w środę uroczysta Msza Święta w klasycznym rycie rzymskim w kościele uniwersyteckim pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Do auli, w której odbywała się sesja, wniesione zostały relikwie św. Piusa X, udostępnione przez ojców redemptorystów z Warszawy.

0

BÓG Z NAMI, GDY MY Z NIM

Warszawska Gazeta 2 – 8 września 2016 r. KOMENTARZ TYGODNIA Ks. Stanisław Małkowski BÓG Z NAMI, GDY MY Z NIM W Ewangelii niedzielnej 4 września mówi Jezus: Nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być Moim uczniem (Łk 14,33). Posiadamy najpierw siebie, a następnie swoją własność. Wyrzec się wszystkiego, znaczy oddać wszystko Bogu i ludziom, poświęcić się w duchu służby, być posłusznym woli Boga i ludzkiemu dobru, z miłości stać się darem, a przez to naśladować Boga, który w Jezusie Chrystusie stał się darem dla nas.

2

Śmierć, wokół której panuje zmowa milczenia od 65 lat. On mógł zmienić bieg historii…

Nie wiem, jak potoczyłyby się losy Kościoła katolickiego w Polsce, gdyby nie zagadkowa śmierć bp. Stanisława Kostki Łukomskiego. Nie wiem, czy jego hipotetyczne prymasostwo mogłoby ocalić Kościół w Polsce w taki sposób, w jaki on sam ocalił przed zniszczeniem zaminowaną już przez Niemców łomżyńską katedrę.